För att boka Bed and Breakfast vänligen använd denna länkenBed and Breakfast site

  • Opening Hours: 9:00
  • Gym med maskiner för de flesta muskelgrupperna och diverse konditions maskiner.
    Ingår när man abonnerar. Detta är inte för utomstående utan bara för övernattande gäster.

    Respektera öppettiderna som är 9-18